Masa karatowa diamentów

Masa diamentów zawsze podawana jest w karatach – międzynarodowy skrót to „ct”. Wagę diamentów w certyfikatach podaje się zawsze w karatach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Mierzenie przeprowadzane jest z dokładnością do tysięcznej części karata z tym, że zaokrąglenie setnej części w górę jest możliwe tylko w przypadku, gdy na trzecim miejscu po przecinku jest 9.

1 ct = 200 mg = 0.2g

Ze względu na szczegółowo ustalone parametry brylantowego szlifu można dość precyzyjnie określić wagę, także na podstawie jego rozmiarów tj. Średnicy (mierzonej minimalnie wg. dwóch prostopadłych osi) i wysokości.
Szacowana masa [ct] = (średnica rondysty) 2 x wysokość x 0,0061
Diament okrągły, przybliżone masy karatowe
średnica w mm
masa karatowa w ct
1.00
0.005
1.10
0.006
1.20
0.0075
1.30
0.010
1.40
0.012
1.50
0.015
1.60
0.017
1.70
0.020
1.80
0.025
1.90
0.027
2.00
0.030
2.10
0.035
2.20
0.040
2.30
0.050
2.40
0.055
2.50
0.060
2.60
0.070
2.70
0.075
2.80
0.080
2.90
0.090
3.00
0.100
3.10
0.110
3.20
0.120
3.30
0.135
3.40
0.150
3.50
0.160
3.60
0.175
3.70
0.185
3.80
0.200
3.90
0.220
4.00
0.235
4.10
0.250
4.20
0.280
4.30
0.300
4.40
0.330
4.50
0.350
4.60
0.370
4.70
0.400
4.80
0.420
4.90
0.450
5.00
0.480
5.20
0.530
5.50
0.600
6.50
1.000